Az agrártámogatási rendszer 2023-tól átalakult, és a változások minden hazai agrárvállalkozást és gazdát érinteni fog. Az idei évben jóval nagyobb hangsúlyt kap kis- és közepes vállalkozások támogatása, a generációváltás az agráriumban, valamint a Zöld elvárásoknak való megfelelés. A konkrét pályázati felhívások, az új agrárpályázatok még nem ismertek, ezek a támogatások kapcsán megnevezett beavatkozásokból készülnek el várhatóan az év második felében.

Mi várható az új KAP-ban?

Az új KAP 2023-2027 közötti időszak a korábbi pályázati ciklushoz részben hasonló és számos új elemmel is bővül, ezért nem árt időben felkészülni és megismerni az új intézkedéseket. A korábbiakhoz képest a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak mind a fenntarthatósági és a környezeti szempontok. Az intézkedésekkel olyan gazdálkodói gyakorlatot kívánnak elősegíteni, amely előnyösebb a környezeti fenntarthatóság szempontjából. A jövőben a támogatható terület fogalma is kibővül. A vidékfejlesztési támogatások esetében egymás mellett párhuzamosan fog a VP és a KAP Stratégiai Terv működni.

mezőgazdasági pályázatok 2023 - Agrárpályázatok 2023

Milyen pályázatok várhatóak 2023-tól

Az előző ciklus népszerű felhívásaihoz hasonlóan 2023-tól is lesznek terület- és állatlétszám alapú támogatások, együttműködési, valamint a hazai élelmiszeripar fejlesztésére irányuló támogatások.

A közvetlen támogatások igénylése az előző évekhez hasonlóan a Magyar Államkincstár elektronikus felületén egységes kérelmen keresztül történik. Az egységes kérelmek első alkalommal 2023. április 20-ától nyújthatók be és az idei évben szankciómentesen 2023. június 9-ig.

Korábbi népszerű agrárpályázatok

Az előző ciklusban is számos olyan agrárpályázat jelent meg, amelyek kiváló lehetőséget biztosítottak a gazdaságok fejlesztésére. Ezért minden hazai termelőknek, gazdáknak, és agrárvállalkozás vezetőjének elemi érdeke minél alaposabban megismerni a KAP hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat – amely 2023-tól az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedés lesz. Bár az intézkedés nem új, az előző ciklusban olyan népszerű felhívások tartoztak alá, mint például a Kertészet korszerűsítése, üveg- és fóliaházak létesítése, Állattartó telepek megújításának támogatása, és a Kertészet korszerűsítése, vagy a Precíziós mezőgazdasági technológiák. Az alábbiakban bemutatunk egy olyan beruházási pályázatot, amely már az előző ciklusban is szerepelt, és a jövőben az előzőekhez képest még nagyobb hangsúlyt kap.

Népszerű mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok

Tanyafejlesztési pályázat 2024
Kisüzemi pályázat 2024
Fiatal Gazda pályázat 2024
Traktor pályázat 2024
Őstermelői pályázat 2024

Állattartó telepek megújításának támogatása

Az Állattartó telepek megújításának támogatása az előző program egyik népszerű agrárpályázata volt. A felhívás keretében nem csak korszerűsítésére, hanem új állattartó telep létrehozására is lehetőség volt pályázni. A felhívás célja az ágazat versenyképességét megőrző korszerű, magas technológiai színvonalú állattartó telepek létrehozása volt. Ezt indokolja az a tény, hogy a hazai állattartók jelentős része alacsony jövedelmezőséggel és alacsony termelékenységgel dolgozik, mivel elavult létesítményekben és korszerűtlen, és elavult termelési technológiákat alkalmaznak. A beruházási támogatások által, és az új környezetbarát technológiák alkalmazásával javul a versenyképesség és fokozódik a hozzáadott érték.

Az önállóan támogatható tevékenységek a következők:

  1. Építés, kialakítás, bővítés a versenyképesség javítása, technológiák beszerzése, fejlesztése az alábbi célterületi bontás szerint:
  • Baromfitartó telepek korszerűsítése
  • Sertéstartó telepek korszerűsítése
  • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
  • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
  • Egyéb állattartó területek korszerűsítése
  1. Az energiafelhasználást csökkentő beruházások, megújuló energia felhasználásra irányuló technológiák alkalmazása – pl. épületek hőtechnikai eredményeinek javítása, fűtési, hűtési és melegvíz rendszer korszerűsítése, épületgépészeti fejlesztések, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák és épületek létrehozása.

A vissza nem térítendő támogatást az egész ország területén olyan mezőgazdasági termelők vehették igénybe, akik az előző teljes lezárt évben legalább hatezer euró STÉ üzemmérettel rendelkeztek, az árbevételük legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származott. Fiatal mezőgazdasági termelő esetén a lezárt üzleti év volt a mérvadó. A projekt kollektív beruházás keretében is megvalósítható volt. A támogatás maximális mértéke a nem Közép-Magyarország régióban (Nem KMR) az összes elszámolható költség 50 százaléka volt, a KMR régióban pedig kevesebb, csak 40 százaléka volt. A fiatal mezőgazdasági termelők projektjei 10 százalékponttal emelt támogatási intenzitásra voltak jogosultak. A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházásokra támogatási előleg volt igénybe vehető. A támogatási kérelmek benyújtására szakaszosan volt lehetőség. A támogatott projektek száma 500-600 db volt, és célzott támogatásnak köszönhetően mérhetően nőtt a beruházási kedv.

Várható új agrárpályázatok, pályázati konstrukciók

  • Generációs megújulás támogatása induló fiatal gazdák számára – Gazdaságátadás támogatása

Az új agrárpályázatok megjelenését nagy várakozással szemlélik az agráriumban tevékenykedők. A korábbiakhoz képest nagyobb prioritást kap a generációváltás az agráriumban, amelyet az év elején életbe lépett törvény is segít – amely egyben biztosítja, hogy a termelő gazdaságok átadására jóval egyszerűbben – szerződéses megállapodás keretében kerülhessen sor.

  • Fiatal mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása

Vissza nem térítendő támogatás induló fiatal gazdák számára, a pályázó a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves lehet. Olyan természetes és jogi személyiségű vállalkozások pályázhatnak, akik meghatározott üzemmérettel rendelkeznek, és legalább 40 százaléka az előző évi árbevételüknek mezőgazdasági tevékenységből származik.

  • Pályázati lehetőség díszkertészeti ágazat kisvállalkozásai számára

A korábbi évekhez képest újdonság, az előző ciklusban a díszkertészetek nem részesülhettek a mezőgazdasági üzemfejlesztés jellegű intézkedésekből. A feltételek még nem ismertek, de valószínű, hogy a sikeres pályázatnál előnyt élveznek a megfelelő szakképzettséggel/szakmai tapasztalattal rendelkező pályázók, illetve az olyan vállalkozások, amelyek releváns tapasztalattal rendelkező munkavállalót foglalkoztatnak. Várható értékelési kritérium lesz például az üzleti terv minősége, klímavédelmi és adaptációs szempontokat előtérbe helyező fejlesztés. Jogosultsági szempont lesz térségi szempont (vidéki térség) illetve a vállalkozásméret (mikro- vagy kisvállalkozás). Támogatható költségek pl. az épületfejlesztés, korszerűsítés, építés, új gép, eszköz, technológia (információs, kommunikációs) vásárlása, a meglévő korszerűsítése, fejlesztése. Továbbá elszámolhatóak lesznek a kiadáshoz kapcsolódó költségek (pl. tanácsadási díjak, projektmenedzsment).

Az alábbiakban bemutatott pályázati feltételek nem a jelenlegi a KAP Stratégiai Tervben szereplő kereteket – az I. és II. pillér intézkedéseit ismerteti. A konkrét felhívás feltételei csak a későbbiekben várható, ezek kidolgozása várhatóan 2023. második felében kezdődik meg, és csak az év végére várhatóak az első pályázatok.