Fiatal gazda pályázat 2023

Az új fiatal gazda pályázat 2023-ban is elindul, az első pilléres KAP-ban terület alapú támogatásra, a második pillérben pedig generációváltást elősegítő támogatásokra és termelő beruházást segítő támogatásokra pályázhatnak. Bár a konkrét pályázati feltételek még nem ismertek, az agrártárca tájékoztatása szerint a korábbiaknál jóval nagyobb támogatásra számíthatnak az induló fiatal gazdák.

Új KAP 2023-2027

Az új ciklus számos kedvező változást hoz a fiatal gazdák számára, megmarad és jelentősen növekszik az első pilléres támogatás, ugyanakkor további támogatási lehetőségekre lesz lehetőség a második pillérből is. Ennek részben az is az oka, hogy az agráriumban tevékenykedők életkora igen magas, ezért rengeteg kedvezménnyel és támogatás útján próbálják a generációs elöregedést megakadályozni. Másrészt az átlagos induló fiatal gazdák kereseti viszonyai sem megfelelőek, nem ösztönöz eléggé, hogy az agráriumot válasszák hivatásul. Ennek a kedvezőtlen folyamatnak egyik eszköze a fiatal induló mezőgazdasági termelők (fiatal gazdák) támogatása. A 2023-2027-re vonatkozó KAP Stratégiai Terv két pillér mentén kívánja a fiatal gazdákat támogatni:

A KAP I. pillérben Fiatal gazda terület alapú támogatást (YFS) (alaptámogatás, és az alaptámogatáson felül kifizethető kiegészítő támogatási konstrukció) jelöltek meg. Célja az indulás megkönnyítése, hiszen egy gazdaság beindítása magas költségekkel jár együtt, emellett alacsony hitelképesség is jellemzi az induló gazdaságokat.

A KAP II. pillérben generációváltást elősegítő támogatások, fiatal gazdák termelő beruházásait segítő támogatások szerepelnek.

Miért fontos az új gazdaságátadási törvény?

Az új törvény az átvevő fiatal gazdák számára akár 40-100 ezer eurónyi vissza nem térítendő támogatást jelenthet üzemmérettől függően – amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelnek. Olyan pályázati konstrukciók várhatók, amely pénzügyi ösztönzést jelent, és ebből a forrásból már megfelelően tudják a gazdaságot működtetni.

Ki lehet fiatal gazda?

A fiatal mezőgazdasági termelők (fiatal gazda) támogatásáról szóló rendelet alapján az minősül fiatal mezőgazdasági termelőnek aki:

Az egységes kérelem benyújtása napján

  • Legalább 18 éves illetve 40 évesnél nem idősebb természetes személy
  • Olyan jogi személy, aki egy vagy több fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt áll
  • Aki először hoz létre mezőgazdasági üzemet mezőgazdasági üzem vezetőjeként
  • Aki a mezőgazdasági tevékenységét – az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napját követően (2022. június 10-én) kezdte meg (Forrás: NAK).

Közeli hozzátartozói is igényelheti

A fiatal gazda támogatást a tulajdonok és haszonbérlők mellett már azok közeli hozzátartozói is igényelhetik, nem kell kötni külön sem szívességi földhasználati szerződést, vagy haszonbérleti szerződést sem.

Mennyi időre igényelhető?

A fiatal gazda támogatást öt éven keresztül lehet igényelni 2027-ig a támogatási ciklus végéig.

Példa: ha a fiatal gazda pl. 40 évesen igényel először támogatást, akkor számára az attól számított öt éven keresztül (45 éves koráig), vagy a 2027-ig a támogatási ciklus végéig jár.

Milyen végzettség szükséges a támogatás igényléséhez?

Előírás valamilyen középfokú, felsőfokú mezőgazdasági végzettség (kiváltható minimum 2 év igazolt mezőgazdasági szakmai gyakorlattal);

vagy mezőgazdasági tapasztalat;

vagy Aranykalászos gazda tanfolyam;

Az alaptámogatási kérelem feltételei

Az nyújthatja be a kérelmet, aki 18-40 közötti. Legfeljebb 5 év időtartamra, és max. 300 hektár lehet a támogatott terület.

A mezőgazdasági tevékenység induló dátuma

Az uniós joggal összhangban a mezőgazdasági tevékenység induló dátuma az az időpont, amikortól a magánszemély/jogi személy saját kockázatára megkezdte a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő gazdasági tevékenységet. A támogatás csak az üzem megalakulását követő időszakra adható. Tehát aki saját kockázatra már korábban végzett mezőgazdasági tevékenységet, az nem számít új belépőnek még akkor sem, ha korábban nem nyújtott be támogatási kérelmet.

Az egyes gazdálkodási formáknál az induló dátum a következő:

Mezőgazdasági őstermelő: a tevékenység nyilvántartásba vételének dátuma

Egyéni vállalkozó: a fő/melléktevékenység bejegyzésének dátuma

Jogi személyek: az alapító okirat dátuma, amikor fő/melléktevékenységként bejegyzésre került

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG): ŐCSG tagként vagy gazdasági vezetővé válás időpontja

Amely lehet a fiatal gazda nyilatkozata szerinti időpont, valamint a MÁK által megadott időpont.

A kiegészítő támogatás feltételei

A fiatal gazdák a területalapú alapú alapkifizetés mellé kiegészítő támogatást a következő esetekben igényelhetnek:

  • Aki megfelel a korra és képzettségre vonatkozó feltételeknek
  • A mezőgazdasági tevékenységet 2022 június 9-e után kezdte meg
  • Aki már korábban 2019 során igényelt területalapú fiatal gazda támogatást, illetve még nem nyújtott be egységes kérelmet
  • Aki alaptámogatásra és kiegészítő támogatásra is kérelmet nyújt be

A fiatal gazda támogatás mértéke (EUR/ha)

A támogatás összege évente meghatározott értékhatár közé esik: jelenleg a fajlagos támogatás (EUR/ha) min. 78 euró, max. 236 euró.